Wednesday, November 28, 2007

"Агроуниверс 2006" - представяне от проф. д-р с.н. Иван Михов - Председател на УС

"Агроуниверс 2006" е регионално неправителствено сдружение , действащо на територията на Югоизточния район за планиране. Седалището на сдружението е в Бургас, в сградата на Бургаската търговско-промишлена палата на бул. Демокрация, бл. 117. Сдружението има три поделения в административните области Сливен, Ямбол и Бургас и се управлява от Управителен съвет. Сдружение "Агроуниверс 2006" е приело функциите на регионален информационно-консултативен, иновационен и образователен център по земеделие, агробизнес и устойчиво развитие на селските райони.
Мотото на Сдружението, ориентирано към своите потенциални партньори е :
" Ние знаем как да ви помогнем да успеете във вашия агро-бизнес и знаем как да го направим , защото притежаваме :
  • висок професионализъм на нашите членове - 67 ерудиране професори, доценти, научни работници и висококвалифицирани специалисти и икипите на 19 колективни членове на Сдружението
  • иформации за най-доброто в земеделската наука, практика и агро-бизнеса, както в България така и в страните от ЕС, Русия и САЩ
  • капацитет и умения в разработката на проекти по програмите на Европейския съюз, ориентирани към повишаване на конкурентната способност, регионалното и социално развитие на селските райони, инфраструктурата и трансграничното сътрудничество
  • възможности за повишаване на квалификацията и различин форми на обучения в сферата на аграрния бизнес, устойчивото развитие, иновационните технологи и интернет пространството
  • условия за предоставяне на широк кръг безплатни консултантски услуги

No comments: